دسته‌ها
اطلاعات عمومی

پرورش تخصصی سگ دوبرمن

پرورش تخصصی سگ دوبرمن  این نژاد در سال ۱۸۶۰ از آمیختگی نژادهای گریدین با جرمن شپهرد بوسیله شخصی بنام لویی دوبرمن که از اهالی آلمان بود بدست آمد. دوبر من سگی است که در مقابل دشمن بسیار خطرناک و فوق العاده درنده میباشد.ومیتوان گفت تنها سگی است که با ایماء و اشاره مقاصدصاحبش را درک […]