دسته‌ها
درمانی روانی

داستان بی دی سی ام

داستان بی دی سی ام در پست های پیشین درباره سادیسم، مازوخیسم، اختلال دو قطبی و رابطه ارباب و برده توضیح دادیم. امروز میخواهیم داستان بی دی سی ام را برای شما تعریف کنیم. داستان های بی دی سی ام بی دی اس ام (BDSM) مخفف چهار اصطلاح انگلیسی‌ Bondage (مهاربندی)،‌ Discipline (نظم)، Dominance & submission (سروری/بردگی جنسی) و sadism & masochism (سادومازوخیسم) […]