دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

الهه های ایران باستان

الهه های ایران باستان

   ــ  الهه مهر:  میترا.
   ــ  الهه باران:  آناهیتا.
   ــ  الهه جنگ:  خشاتریا.
   ــ  الهه آتش:  آذر.
   ــ  الهه خشم و قهر:  ایندرا.
   ــ  الهه طوفان:  وایو.
   ــ  الهه پیروزی:  ورهرام.
   ــ  الهه پاکی:  مهراوه.
   ــ  الهه دوستی و پیوند و آرامش:  آریامن.
   ــ  الهه راستی و درستی:  اشتاد.
   ــ  الهه ای که خوشی و شادی را تقسیم می کند:  بغ.
   ــ  ایزدی نماد پرتوی خورشید:  اوش بام.
   ــ  الهه روز بیست و هفتم ماه مهر:  آسمان.
   ــ  فرزند آب ها:  اپام نپات.
   ــ  دختر هرمزد و سپنارمذ:  ارد.
   ــ  برترین بهشت یا جهان روشن هرمزد:  انغران.
   ــ  هدیه خورشید، خورشید داد، عطیه مهر:  مهرداد.
   *  بزرگترین و قدرتمندترین الهه ها در ایران باستان میترا بود،  میترا یا مهر به همان معنایی به کار می رفت،  که امروزه بکار می رود،  واژه مهربان به معنای شخصی که نگهدار مهر است،  امروزه نیز بکار می رود.

نامهای الهه های ایران باستان

   *  آناهیتا الهه بارندگی و رویش و زایندگی بود،  که به اراده و تدبیرش باران فرو می آمد،  رودها به جریان می آمدند،  گیاهان می روییدندف  و حیوانات و انسانها زاد و ولد می کردند،  رحمت آناهیتا شامل تمام موجودات زنده می شد،  و از این جهت یک ذات مقدس برای تمام ایرانیان بود.
   *  خشاتریا خدای جنگ آور بود،  به ایرانیان فنون نبرد و ساخت جنگ افزار را یاد می داد،  و به آنها می آموخت در برابر مهاجمان چگونه از خود دفاع کنند.

   *  بزرگترین و قدرتمندترین الهه ها در ایران باستان میترا بود،  میترا یا مهر به همان معنایی به کار می رفت،  که امروزه بکار می رود،  واژه مهربان به معنای شخصی که نگهدار مهر است،  امروزه نیز بکار می رود.
   *  آناهیتا الهه بارندگی و رویش و زایندگی بود،  که به اراده و تدبیرش باران فرو می آمد،  رودها به جریان می آمدند،  گیاهان می روییدندف  و حیوانات و انسانها زاد و ولد می کردند،  رحمت آناهیتا شامل تمام موجودات زنده می شد،  و از این جهت یک ذات مقدس برای تمام ایرانیان بود.
   *  خشاتریا خدای جنگ آور بود،  به ایرانیان فنون نبرد و ساخت جنگ افزار را یاد می داد،  و به آنها می آموخت در برابر مهاجمان چگونه از خود دفاع کنند.
   *  آذر حرارت و گرمی آفرین بود،  چون انسانها را دوست می داشت با حرارتش خانه های آنان را گرم می کرد،  گوشت را می پخت و اهریمن ها و حیوانات موذی را از آنها دور می کرد.
بیشتر بخوان بیشتر بدان  حجامت سر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *